Thẻ tìm kiếm: Vải giả da công nghiệp

Vải giả da công nghiệp: C1, C2, C3, C5, C6, C7, D9, Nano, A044, Econa, HB, HM, N,…