Thẻ tìm kiếm: Vải giả da PU

Vải giả da PU các loại: Mác vàng PU, Mác bạc PU, Mác đồng PU, Mác đồng cam PU, Mác dâu PU…